Produkcja
ostrzenie
Sita szczelinowe do rozdrabniaczy w rolnictwie
Rolki prowadzące piłę taśmową do pilarek ŻEFAM
Rolki prowadzące trakowe
Noże do rębaków np. DDRBa, DVUA